Kitap yayını Yazdır


Mart ortasından itibaren altı ay kadar neredeyse her şey kapandı. Ne toplantı yapıldı ne de panel ve bu durumda kitap satışı çok azaldı. Son kitap, TDAS’ın Tarihi elde ne kadar var diye baktım, tahminimden iyi dağılmış, neredeyse yarısı gitmiş. Bu kapanma olmasaydı bu zamana kadar belki tamamına yakını gidebilirdi.

Ortalık yavaştan açılıyor ve sanırım yıl sonuna kadar kitap satışı yeniden yükselir.

Kitaba ilgi fena değildi, aslında TDAS kelimesi ilgi çekmek için yeterlidir. Ülkede kitap basmak dert, dağıtım ayrı dert ve buna rağmen bütün yazıların bir araya toplandığı 40 Yıl Sonra TDAS beş yılda neredeyse tükendi. Bu nedenle internette de yayınladık. Bkz. www.tdas1.blogspot.com

Bu kitabın ikinci baskısını yapmak gerekmiyordu. TDAS (1975), Rus Devriminden Çıkan Dersler ve Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz yazılarını da içeren bu kitap belki ilerde sadece 40 Yıl Sonra TDAS bölümü güncellenerek basılabilir.

Ülkede okumaya ilgi zayıf, sosyalistler de bunun dışında değildir ama TDAS bende “okumazsanız siz kaybedersiniz” diyebilmek güvenini oluşturdu. Hemen her görüşten insan TDAS’ı okudu. Yıllar önce Türkiye’den gelen birisi bana TDAS’ın teksir baskısını göstermişti. 1970’li yılların ikinci yarısında bütün yazıları teksirle basardık. Bu teksir baskısı ne zaman ve neredendi, bilmem mümkün değildi. 1975 yılı Ağustos ayında 300 tane basılmış ve kısa sürede tükenmişti. Sonraki yıl ikinci baskısı (ikinci baskıya önsöz ile birlikte) yapıldı. Bu arada ulaştığı her yerde yeniden çoğaltılmış; kim ne kadar basmıştı, bilmiyoruz.

Bundan sonraki kitap –daha önce de ilan edildiği gibi- sosyalizmden kapitalizme geçişle ilgili olacak ve genel teorinin yanı sıra Bulgaristan ve daha az oranda Romanya örnekleri incelenecek. Tahminen Mart ayında baskıya verilir sanıyorum.

Bu nedenle elde kalan kitapların satılması, ücretlerinin toplanması diyelim bu yılın sonuna kadar tamamlanırsa iyi olur.

Bildiğiniz gibi bu yıl internette kitap yayınına da başladık. Mesela Lenin yukarda verilen blogda yayınlandı. 1989 Berlin Duvarı ile Alt Emperyalizm ve Türkiye kitapları da www.enginerkinerkitaplar.blogspot.com da yayınlandı.

Sırada internette yayınlanacak iki kitap daha var. Bunlar yıllar önce yazılmış hazır kitaplar.

Şöyle bir soru sorulabilir: bu kadar yayın yapıyorsunuz da ne oluyor?

Ne olmuyor ki?

Bir kere TDAS adı yeniden bilinir oldu, bu önemlidir.

İkincisi ise, son 20 yılda iki önemli anlayışa sosyalist harekette popülerlik kazandırdık.

İlki, alt emperyalizmdir. Alt Emperyalizm ve Türkiye kitabı 2000 yılında yayınlanmıştı ve 10 yıl kadar neredeyse hiç dikkat çekmedi denilebilir. Ardından değişik yerlere konuyla ilgili panellere çağrılmaya başladım. Geçtiğimiz yıl bu kitabın devamı olan ve Türkiye alt emperyalizminin ikinci evresini anlatan Küresel İç Savaş ve Türkiye kitabı da yayınlandı.

İkincisi ise, reel sosyalist ülkelerde (SSCB, Doğu Avrupa ülkeleri, Çin ve Arnavutluk) burjuvazinin komünist partilerinden çıkmasıydı. 40 Yıl Sonra TDAS, Geleceğe Dönüş, Che Guevara Kısa Uzun Bir Hayat kitaplarında bu belirlemeyle ilgili açılımlar vardır. Önümüzdeki yıl yayınlamayı planladığımız kitap da bu içeriktedir.

Önümüzdeki yıl SSCB’nin tarihe karışmasının 30. yılıdır ve hala sosyalist harekette sosyalizmin çözülmesiyle ilgili genel geçer belirlemelerin ilerisine geçilememiştir. Bundan sonra da geçileceğini sanmıyorum. 30 yıl uzun bir zaman ve şimdiye kadar önemli adımların atılmış olması gerekirdi.

Son kitaba, TDAS’ın Tarihi’ne dönersek…

Kitapta da belirtildiği gibi, bu kitap hesaplaşma içermemektedir. Hesaplaşma hayatta yapılır, kitapta da sonucu yazılır; bu kadar.

Diğer silahlı mücadele örgütlerinin de (MLSPB, Eylem Birliği, TDY gibi) tarihlerini yazmalarını dilerdim. Bu örgütlerle benzer yanlarımız azdır ve bu nedenle de bizim mücadelemiz esas olarak Devrimci Yol ile olmuştur ve hatta DY, kendilerinin de belirttiği gibi, teorik görüşlerini bizimle tartışma içinde oluşturmuştur. TDAS (1975) sosyalist hareketin önemli yapıtlarından birisidir.

Teorik çıkışsızlık döneminde yapılabilenler hiç fena değildir. Bu çizgiyi sürdüreceğiz.

Önceden de belirtildiği gibi teorik yenilenme alanı oldukça geniştir ve elimizden geleni yapmakla birlikte bu alanın tamamını kapsayabilmemiz mümkün değildir.

Umarım başkaları da bu çabaya etkin olarak katılır.