Kitap bitti Yazdır
Engin Erkiner tarafından yazıldı   
Pazar, 25 Ağustos 2019 09:11


Kitap bitmesine bitti ama bir daha baştan aşağıya okumam gerekiyor çünkü arada eksik kaldı mı, emin değilim. Bu kitap biyografi değildir; kitabın tarihiyle biyografim iç içe girmiş olmakla birlikte özdeş değildir. Bu nedenle eldeki malzemenin özenle ayıklanması gerekiyordu. Bazı konularda, özellikle tarih anlayışı konusunda ekleme yapılması gerekebilir.

Aşağıda kitabın giriş bölümünün başlangıcını iletiyorum.

“Bu kitap bir kitabın tarihidir; 1975-1980 döneminde yayınlanan kitaplar arasında önde gelen bir yer tutan Türkiye Devriminin Acil Sorunları’nın (TDAS) tarihidir. Dört kelimelik adı olan bu kitaptaki Acil kelimesi dönem içinde üçe ayrılacak olan örgütlere de adını verecekti: Devrimci Savaş, Halkın Devrimci Öncüleri, Acilciler adlarını taşıyan bu örgütlerin hepsi aynı kelime altında toplanabilir: TDAS.

Bu farklı örgütlerin en önemli ortak özelliği hepsinin de TDAS’ı temel referans kaynağı kabul etmesi ama farklı yorumlaması, döneme göre değişik yönlerini öne çıkarmasıdır. Kitabın adı olan “TDAS’ın tarihi” bir örgütün değil, ortak referansın tarihidir.

Örgütlerin tarihlerini de belirli oranda kapsamakla birlikte kitabın tarihinin öne çıkmasının teorik temeli “genişlemiş akıl” anlayışıdır. İngilizcede “extended Mind” Almancada “erweiterte Geist” olarak bilinen ve görece yeni olan bu teoriye göre, akıl beyinle sınırlı değildir; çevresiyle –buna diğer insanlar da dahildir- ilişki kurarak oluşur. Klasik bir örnek olarak kişi –diyelim Ahmet- ile not defteri gösterilebilir. Ahmet telefon numaralarını, uğraması gereken adresleri, randevularını bu deftere yazmıştır (defter yerine cep telefonu da kullanılabilir). Ahmet’in bu bilgileri aklında tutup gerektiğinde hatırlamasıyla, deftere bakıp hatırlaması özünde aynıdır. Bu durumda defter veya cep telefonu Ahmet’in aklının bileşenlerinden birisi olmaktadır. Onların kaybolması hafızanın bir bölümünün ortadan kalkması gibidir.

TDAS sözlü ve yazılı teorik tartışmaların yanı sıra örgütlenmede de sürekli referans kaynağı, insanların aklının bir parçası oldu. Şu farkla ki, sürekli yanımızda değildi, kendi bağımsız hayatı da oldu. Bazı durumlarda peşinden koşmak zorunda kaldık. Filanca yerleşim birimine bir şekilde ulaşmış, bir bölüm insan okumuş ve kendi aralarında örgütlenmişler ve oraya gidilmesi gerekiyordu. Not defteri ya da cep telefonu kişinin denetimindeyken, bazı durumlarda TDAS bırakın yazarını, savunanlarının bile denetiminden çıkabiliyordu.

TDAS’ın yazılma süreci; neden ihtiyaç duyuldu, 1974’te piyasada var olan legal ve illegal yayınlar nasıl toplandı, tartışmalar nasıl izlendi, çok sayıda İngilizce kitap nasıl bulundu konusunda kitabın sonraki bölümlerinde bilgi verilecek olmakla birlikte, önemli bir konuyu baştan belirtmek gerekiyor: Devrimci Yol ve Kurtuluş da dahil olmak üzere THKP-C kökenli olan her örgütün –kimisi tümüyle kabul ettiğini söyleyerek, kimisi eleştirerek, kimisi kabul eder gibi görünüp başka şey yaparak- temel referans kaynağı Mahir Çayan’ın Kesintisiz Devrim II-III yazısıdır. TDAS da bu yazıdan yola çıkmakla birlikte onu aşan bir özelliğe sahipti, başka bir deyişle Kesintisiz Devrim II-III yeterli bulunmadığı için yazılmıştı.”